Formalności – to trzeba załatwić po urodzeniu dziecka

Zawsze, gdy na świecie pojawi długo wyczekiwana pociecha, to świat młodych rodziców całkiem się zmienia, przede wszystkim, dziecko staje się najważniejsze i stawia się je na pierwszym miejscu. Zawsze wtedy inaczej rodzice zachowują się całkiem inaczej, zmienia się przecież całe życie, plan dnia jest inny, wszystko jest podporządkowane maluszkowi, wszelkie plany dostosowuje się do pór karmienia, przewijania, pielęgnacji, czy też usypiania noworodka. Nie można jednakże zapominać o tym, że niezbędne jest załatwienie kilku formalności, także wizyta w urzędzie, jest po prostu nieunikniona.

Akt urodzenia oraz PESEL

Po akt urodzenia dla dziecka należy zgłosić się w przeciągu 10 dni po urodzeniu dziecka w urzędzie stanu cywilnego w miejscu urodzenia dziecka lub w miejscu zameldowania rodziców. Akt urodzenia otrzymuje się w urzędzie miasta od ręki po okazaniu dowodu osobistego rodzica. Jeśli jest to inny urząd stanu cywilnego niż ten, w którym jest akt małżeństwa, należy wziąć ze sobą także odpis skrócony aktu ślubu. Matka po rozwodzie powinna wziąć ze sobą akt ślubu z adnotacją o rozwodzie. Kobieta niezamężna powinna mieć ze sobą oprócz dowodu swój akt urodzenia, jeśli jej narodziny były rejestrowane w innym urzędzie. Odpis skrócony aktu urodzenia to opłata w wysokości 22 zł, a odpis całkowity – 33 zł. Zgłoszenie narodzin dziecka zostało już przesłane do urzędu stanu cywilnego przez szpital, w którym odbył się poród. Zwykle rodzice są w szpitalu pytani o dane potrzebne do zarejestrowania narodzin dziecka. Akt urodzenia zostanie wydany w urzędzie miasta odpowiadającym urodzeniu dziecka. Odpis aktu urodzenia może być wydany przez urząd osobom blisko spokrewnionym, czyli rodzicom, dziadkom, rodzeństwu. Dziecko razem z aktem urodzenia otrzymuje meldunek i jest to zazwyczaj miejsce zameldowania matki lub miejsce faktycznego przebywania dziecka, jeśli przebywa z drugim rodzicem. Datą zameldowania jest data wydania aktu urodzenia. Należy pamiętać, że sporządzenie aktu urodzenia dziecka wiąże się z koniecznością podania jego imienia. Idąc do urzędu, trzeba więc mieć już wspólnie podjętą decyzję co do imienia dziecka, szczególnie że zwykle formalność tę załatwia ojciec, gdyż matka od razu po porodzie powinna wypoczywać w domu lub nawet w szpitalu. Równocześnie z zarejestrowaniem narodzin dziecka rozpoczyna się procedura nadawania numeru PESEL. Jest on nadawany maksymalnie w przeciągu 30 dni w urzędzie stanu cywilnego.

Becikowe oraz ubezpieczenie dziecka

Formalności – to trzeba załatwić po urodzeniu dzieckaZ tytułu urodzenia dziecka wszystkim młodym rodzicom w Polsce przyznawana jest jednorazowa zapomoga – becikowe. Oprócz tego, jeśli rodzice zarabiają poniżej 508 zł na osobę w rodzinie, mogą się ubiegać o tak zwany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Jeszcze inną dodatkową formą wsparcia rodziców jest becikowe samorządowe, przyznawane przez niektóre gminy. Aby otrzymać zwykłe becikowe, należy złożyć wniosek o becikowe do urzędu gminy tam, gdzie zameldowane jest jedno z rodziców. Potrzebny będzie też dowód osobisty i oświadczenie drugiego małżonka, że nie pobrał on już becikowego za dziecko. Niekiedy trzeba też podać numer PESEL dziecka. Ważne jest by zgłosić dziecko do ubezpieczenia. Należy wybrać, w którym zakładzie pracy (ojca lub matki) dziecko będzie ubezpieczone. Zgłoszenie do ubezpieczenia można zrobić tylko w jednym miejscu! Ponadto fakt narodzin dziecka należy zgłosić w obydwu zakładach pracy w dziale kadr, dostarczając dane dziecka (imię, nazwisko, adres zameldowania oraz nr PESEL). Ta informacja umożliwi nam korzystanie z rozmaitych świadczeń i uprawnień, jakie przysługują pracującym rodzicom (np. dodatki, urlopy na dziecko, wolne dni z okazji narodzin dziecka. zwolnienia lekarskie na dziecko, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop tacierzyński itd.). W przypadku, gdy któryś z rodziców nie pracuje lub nie pracują oboje – zgłoszenia narodzin dziecka należy dokonać w odpowiednim urzędzie pracy. Urząd weźmie na siebie obowiązek ubezpieczenia dziecka.

Kosiniakowe (świadczenie należące się osobom, które nie mogły skorzystać z urlopy macierzyńskiego, albo ich zasiłek macierzyński jest mniejszy, niż 1000 zł miesięcznie)

By otrzymać świadczenie, należy wypełnić odpowiedni wniosek (przyda się akt urodzenia dziecka) i dostarczyć go do odpowiedniej placówki. Jeśli wniosek wpłynie do urzędu po 3 miesiącach od urodzenia dziecka, świadczenie będzie naliczane dopiero od daty wpłynięcia wniosku, czyli pieniądze będą wypłacane mniej niż 12 miesięcy.

Urlop macierzyński

W Polsce obowiązuje 20-tygodniowy obowiązkowy urlop macierzyński tzn. że czas spędzony rodzica z dzieckiem nie może być krótszy. Matka musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni z tego okresu, wówczas resztę urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) sprawuje ojciec (wtedy on musi złożyć u swojego pracodawcy stosowne dokumenty. Urlop macierzyński można wykorzystać przed porodem (do 6 tygodni). Wówczas do pracodawcy należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o przewidywanej dacie porodu. Jeśli zamierzamy zostać z dzieckiem dłużej, należy złożyć do pracodawcy wniosek o urlop rodzicielski (doliczamy go do macierzyńskiego). Można to zrobić w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego lub złożyć jeden wniosek do 14 dni po porodzie na obydwa urlopy 20 + 32 czyli 52 tygodnie (jeśli rodzi się jedno dziecko).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here